Financieel

Duvel Moortgat groeit jaar na jaar. Het is een financieel gezonde groei. Ook in 2017 stegen omzet en winst. En wat de cijfers nog duidelijker aantonen: we investeren in de toekomst.

 

In het boekjaar 2017 realiseerde Duvel Moortgat een geconsolideerde omzet van 428,7 miljoen €. Dat is een stijging met bijna 7% t.o.v. het vorige boekjaar, een mooie organische groei.

  • De EBITDA steeg van 119 miljoen € tot 130 miljoen €.
  • De nettowinst (aandeel van de groep) bedroeg ruim 65 miljoen €.
  • De investeringen ten belope van 57 miljoen € illustreren dat Duvel Moortgat proactief naar de toekomst kijkt en voortdurend werkt aan expansie en aan kwaliteitsverbeteringen.
  • In 2017 werd in de verschillende brouwerijen van de groep bijna 1,9 miljoen hectoliter (HL) bier gebrouwen. De Verenigde Staten (0,7 miljoen HL) en België (0,5 miljoen HL) zijn onze grootste afzetmarkten.

 

 

* EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization